اسپری رنگ

 • گرید
 • لیست
 • اسپری رنگ آبی نیسانی نیکتا

  7,000 تومان 6,800 تومان

  موجودی: موجود در انبار

  اسپری رنگ آبی نیسانی نیکتا جهت مصارف تزیینی، صنعتی، هنری، طراحی تولید می شوند. این اسپری ها به دلیل خشک شدن سریع براق میماند و پوشش دهی و چسبندگی عالی دارد.
 • اسپری رنگ زرد نیکتا

  7,000 تومان 6,800 تومان

  موجودی: موجود در انبار

  اسپری رنگ زرد نیکتا جهت مصارف تزیینی، صنعتی، هنری، طراحی تولید می شوند. این اسپری ها به دلیل خشک شدن سریع براق میماند و پوشش دهی و چسبندگی عالی دارد.
 • اسپری رنگ سبز نیکتا

  7,000 تومان 6,800 تومان

  موجودی: موجود در انبار

  اسپری رنگ سبز نیکتا جهت مصارف تزیینی، صنعتی، هنری، طراحی تولید می شوند. این اسپری ها به دلیل خشک شدن سریع براق میماند و پوشش دهی و چسبندگی عالی دارد.
 • اسپری رنگ طوسی نیکتا

  7,000 تومان 6,800 تومان

  موجودی: موجود در انبار

  اسپری رنگ طوسی نیکتا جهت مصارف تزیینی، صنعتی، هنری، طراحی تولید می شوند. این اسپری ها به دلیل خشک شدن سریع براق میماند و پوشش دهی و چسبندگی عالی دارد.
 • اسپری رنگ قرمز نیکتا

  7,000 تومان 6,800 تومان

  موجودی: موجود در انبار

  اسپری رنگ قرمز نیکتا جهت مصارف تزیینی، صنعتی، هنری، طراحی تولید می شوند. این اسپری ها به دلیل خشک شدن سریع براق میماند و پوشش دهی و چسبندگی عالی دارد.
 • اسپری رنگ قهوه ای روشن نیکتا

  7,000 تومان 6,800 تومان

  موجودی: موجود در انبار

  اسپری رنگ قهوه ای روشن نیکتا جهت مصارف تزیینی، صنعتی، هنری، طراحی تولید می شوند. این اسپری ها به دلیل خشک شدن سریع براق میماند و پوشش دهی و چسبندگی عالی دارد.
 • اسپری رنگ کرم نیکتا

  7,000 تومان 6,800 تومان

  موجودی: موجود در انبار

  اسپری رنگ کرم نیکتا جهت مصارف تزیینی، صنعتی، هنری، طراحی تولید می شوند. این اسپری ها به دلیل خشک شدن سریع براق میماند و پوشش دهی و چسبندگی عالی دارد.
 • اسپری رنگ مشکی براق نیکتا

  7,000 تومان 6,800 تومان

  موجودی: موجود در انبار

  اسپری رنگ مشکی براق نیکتا جهت مصارف تزیینی، صنعتی، هنری، طراحی تولید می شوند. این اسپری ها به دلیل خشک شدن سریع براق میماند و پوشش دهی و چسبندگی عالی دارد.
 • اسپری رنگ نقره ای نیکتا

  9,000 تومان

  موجودی: موجود در انبار

  اسپری رنگ نقره ای نیکتا جهت مصارف تزیینی، صنعتی، هنری، طراحی تولید می شوند. این اسپری ها به دلیل خشک شدن سریع براق میماند و پوشش دهی و چسبندگی عالی دارد.

Showing all 9 results

برو به بالا