بست کمری

 • گرید
 • لیست
 • بست کمری ۱۴۰ تایوانی YY

  13,300 تومان

  موجودی: موجود در انبار

  بست کمری ۱۴۰ تایوانی YY یکی از ساده‌ترین وسایلی است که از آن برای بستن، سفت‌کردن و اتصال اجسام مختلف استفاده می‌شود. استفاده از این کالا بسیار آسان است و نیاز به ابزار خاصی ندارد. این محصول اغلب از پلاستیک فشرده ساخته می‌شود و استحکام قابل‌قبولی دارد. باید در نظر بگیرید که با بستن این کالا، […]
 • بست کمری ۲۰۰ تایوانی YY

  17,300 تومان

  موجودی: موجود در انبار

  بست کمری ۲۰۰ تایوانی YY یکی از ساده‌ترین وسایلی است که از آن برای بستن، سفت‌کردن و اتصال اجسام مختلف استفاده می‌شود. استفاده از این کالا بسیار آسان است و نیاز به ابزار خاصی ندارد. این محصول اغلب از پلاستیک فشرده ساخته می‌شود و استحکام قابل‌قبولی دارد. باید در نظر بگیرید که با بستن این کالا، […]
 • بست کمری ۲۵۰ تایوانی YY

  34,000 تومان

  موجودی: موجود در انبار

  بست کمری ۲۵۰ تایوانی YY یکی از ساده‌ترین وسایلی است که از آن برای بستن، سفت‌کردن و اتصال اجسام مختلف استفاده می‌شود. استفاده از این کالا بسیار آسان است و نیاز به ابزار خاصی ندارد. این محصول اغلب از پلاستیک فشرده ساخته می‌شود و استحکام قابل‌قبولی دارد. باید در نظر بگیرید که با بستن این کالا، […]
 • بست کمری ۳۰۰ تایوانی YY

  37,000 تومان

  موجودی: موجود در انبار

  بست کمری ۳۰۰ تایوانی YY یکی از ساده‌ترین وسایلی است که از آن برای بستن، سفت‌کردن و اتصال اجسام مختلف استفاده می‌شود. استفاده از این کالا بسیار آسان است و نیاز به ابزار خاصی ندارد. این محصول اغلب از پلاستیک فشرده ساخته می‌شود و استحکام قابل‌قبولی دارد. باید در نظر بگیرید که با بستن این کالا، […]
 • بست کمری ۳۷۰ تایوانی YY

  61,000 تومان

  موجودی: موجود در انبار

  بست کمری ۳۷۰ تایوانی YY یکی از ساده‌ترین وسایلی است که از آن برای بستن، سفت‌کردن و اتصال اجسام مختلف استفاده می‌شود. استفاده از این کالا بسیار آسان است و نیاز به ابزار خاصی ندارد. این محصول اغلب از پلاستیک فشرده ساخته می‌شود و استحکام قابل‌قبولی دارد. باید در نظر بگیرید که با بستن این کالا، […]
 • بست کمری ۵۰۰ تایوانی YY

  137,000 تومان

  موجودی: موجود در انبار

  بست کمری ۵۰۰ تایوانی YY یکی از ساده‌ترین وسایلی است که از آن برای بستن، سفت‌کردن و اتصال اجسام مختلف استفاده می‌شود. استفاده از این کالا بسیار آسان است و نیاز به ابزار خاصی ندارد. این محصول اغلب از پلاستیک فشرده ساخته می‌شود و استحکام قابل‌قبولی دارد. باید در نظر بگیرید که با بستن این کالا، […]

Showing all 6 results

برو به بالا