سوهان

 • گرید
 • لیست
 • سوهان تخت ۱۰ MRT

  22,000 تومان

  موجودی: موجود در انبار

  سوهان تخت ۱۰ MRT،تحت لیسانس کارخانجات jk هند تولید شده ، مهندسان متخصص به این عقیده اند شیارهای سوهان به صورت ضربدری قدرت و تحمل سوهان را با لا برده و در طول عمر سوهان موثرند . چهار وجه بودن این سوهان از دیگر مشخصه این محصول میباشد .سوهان ابزاری است برای حذف مقادیر بسیار […]
 • سوهان تخت ۱۲ MRT

  26,000 تومان

  موجودی: موجود در انبار

  سوهان تخت ۱۲ MRT،تحت لیسانس کارخانجات jk هند تولید شده ، مهندسان متخصص به این عقیده اند شیارهای سوهان به صورت ضربدری قدرت و تحمل سوهان را با لا برده و در طول عمر سوهان موثرند . چهار وجه بودن این سوهان از دیگر مشخصه این محصول میباشد .سوهان ابزاری است برای حذف مقادیر بسیار […]
 • سوهان تخت ۶ MRT

  12,000 تومان

  موجودی: موجود در انبار

  سوهان تخت ۶ MRT،تحت لیسانس کارخانجات jk هند تولید شده ، مهندسان متخصص به این عقیده اند شیارهای سوهان به صورت ضربدری قدرت و تحمل سوهان را با لا برده و در طول عمر سوهان موثرند . چهار وجه بودن این سوهان از دیگر مشخصه این محصول میباشد .سوهان ابزاری است برای حذف مقادیر بسیار […]
 • سوهان تخت ۸ MRT

  15,600 تومان

  موجودی: موجود در انبار

  سوهان تخت ۸ MRT،تحت لیسانس کارخانجات jk هند تولید شده ، مهندسان متخصص به این عقیده اند شیارهای سوهان به صورت ضربدری قدرت و تحمل سوهان را با لا برده و در طول عمر سوهان موثرند . چهار وجه بودن این سوهان از دیگر مشخصه این محصول میباشد .سوهان ابزاری است برای حذف مقادیر بسیار […]

Showing all 4 results

برو به بالا